Strona głównaAktualnościZ kart historiiFiliaMisjaOfertaDziałalność kult-ośwRegionaliaIzba RegionalnaGaleriaGodziny otwarciaKontaktWyróżnieniaLinki

 

 

RYS  HISTORYCZNY  BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna w Borkach została założona w 1956 roku. Pierwszą siedzibą biblioteki, wówczas Gromadzkiej Biblioteki Publicznej, była pałacowa oranżeria. Zasoby biblioteki liczyły jedynie około 300 woluminów i w swym pionierskim okresie borykała się ona z wieloma problemami natury ekonomicznej i gospodarczej. Jednak jej powstanie wpisywało się w potrzeby miejscowej społeczności lokalnej, pozbawionej do tej pory dostępu do szeroko rozumianych dóbr kultury. Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia wynosił już 1021 woluminów, a biblioteka miała zarejestrowanych już 75 czytelników. Biblioteka mieściła się w jednym przechodnim pokoju  do Gromadzkiej Rady Narodowej, który służył również jako świetlica na organizowanie zebrań i urządzanie zabaw. W 1963 roku w bibliotece znajdowało się już 1873 woluminy, wzrosła znacznie liczba czytelników wynosząca 426 osób.  Gromadzka Biblioteka Publiczna w Borkach na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku poza wypożyczaniem książek organizowała również przeglądy książek, wieczory bajek, konkursy czytelnicze, a także wystawki tematyczne i okolicznościowe.  Zmiany spowodowane wprowadzaniem nowego podziału administracyjnego kraju przyczyniły się również do zmian w administracji samej biblioteki w Borkach. Włączono mianowicie do niej Bibliotekę Gromadzka w Woli Osowińskiej  przekształcając w Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkach.  W roku 1978  Biblioteka Publiczna  w Borkach przeniesiona została do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Pod koniec 1984 roku warunki lokalowe Gminnej Biblioteki Publicznej zmieniły się znacznie na lepsze. Po dłuższych staraniach placówka ta otrzymała dodatkowe pomieszczenie w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej po byłym Ośrodku Zdrowia. Placówka od tej chwili miała do dyspozycji 2 widne pomieszczenia posiadające centralne ogrzewanie, co z pewnością polepszało komfort pracy z czytelnikiem. W związku z reformą ustroju terytorialnego przeprowadzoną w 1990 roku Biblioteka Publiczna stała się samorządową instytucją kultury, nadzorowaną i finansowaną przez samorząd Gminy Borki.                       

 Kadra Biblioteki           

 Imię i nazwisko

       Lata pracy

Sabina Mitura

    1956 - 1957

Czesława  Szumiec

    1957 - 1958

Genowefa Lis

    1958 - 1959

Henryka Markowska

    1959 - 1991

Małgorzata Chojnacka

    1986 -

Krystyna Maksymiuk

    1991-

 

 

Biblioteka bierze udział w Programach:

 

Strona Główna|Aktualności|Z kart historii|Filia|Misja|Oferta|Działalność kult-ośw.|Regionalia|Galeria|Godziny|Kontakt|Wyróżnienia|Linki