Strona głównaAktualnościZ kart historiiFiliaMisjaOfertaDziałalność kult-ośwRegionaliaIzba RegionalnaGaleriaGodziny otwarciaKontaktWyróżnieniaLinki

 

 

Misja biblioteki:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształcenia mieszkańców.

2. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych w tym materiałów   dotyczących własnego regionu.

3. Pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz

4. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja ksiązki i czytelnictwa.

5. Świadczenie usług w zakresie komunikacji internetowej.

6. Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

7. Podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu Biblioteki.

 

 

Biblioteka bierze udział w Programach:

 

Strona Główna|Aktualności|Z kart historii|Filia|Misja|Oferta|Działalność kult-ośw.|Regionalia|Galeria|Godziny|Kontakt|Wyróżnienia|Linki