Strona głównaAktualnościZ kart historiiFiliaMisjaOfertaDziałalność kult-ośwRegionaliaIzba RegionalnaGaleriaGodziny otwarciaKontaktWyróżnieniaLinki

 

 

Działalność kulturalno-oświatowa

Zgodnie ze statutem biblioteka podejmuje działania zmierzające do aktywizacji czytelniczej, kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej mieszkańców Gminy Borki. Szczególną uwagę w swej działalności zwraca się na ważne rocznice literackie, historyczne oraz wydarzenia gminne. Wyjątkową opieką otaczane jest czytelnictwo dzieci i młodzieży. Najmłodsi czytelnicy mogą uczestniczyć w różnych zajęciach organizowanych dla nich w ciągu całego roku, a są to: konkursy, gry komputerowe, gry planszowe, puzzle i wiele innych. W Bibliotece odbywają się także spotkania z ciekawymi ludźmi – np. z pisarzami:

Wojciechem  Próchniewiczem i Zbigniewem Dmitrocą.  Organizowane są także wystawy , kiermasze książek. Maj jest miesiącem odwiedzin biblioteki przez grupy szkolne, które zapoznają się z biblioteką, jej rolą i księgozbiorem.

Należy również podkreślić, że bibliotece bardzo dobrze układa się współpraca z lokalnym środowiskiem tzn. władzami samorządowymi, wszystkimi instytucjami i organizacjami znajdującymi się i działającymi na terenie gminy. Z wieloma z nich bardzo często współorganizowane są imprezy kulturalne. Placówka prowadzi również kronikębiblioteczno-środowiskową, na kartach której utrwala się najważniejsze wydarzenia.

Wykorzystywane są do tego, gromadzone od 1995 r., zbiory regionalne, wycinki prasowe, dokumenty z życia społecznego oraz inne materiały związane z historią i współczesnością gminy.

Maksymiuk K., "Gmina Borki "1973-2003. Borki 2003

Wręczanie monografii Gminy Borki

 

 

Biblioteka bierze udział w Programach:

 

Strona Główna|Aktualności|Z kart historii|Filia|Misja|Oferta|Działalność kult-ośw.|Regionalia|Galeria|Godziny|Kontakt|Wyróżnienia|Linki